çevre

Fabrikamız çevresinde 2500 civarında meyve olmak üzere yaklaşık 4000 adet ağaç ile yaratılmış doğal bir ortama sahip olmasının yanı sıra atık su arıtma tesisi gibi çevreye duyarlı yapılarıyla doğaya olan saygısından taviz vermemektedir.