ISO 27001 Erişim Kontrolü Politikası

Müşterilerimizin taleplerine zamanında ve doğru çözümler bulabilmemiz için yasal mevzuata uygun şekilde verinin bütünlüğünün sağlanması için:

- Oryantasyon aşamasında personele gerekli bilgiler aktarılmıştır,
- Gerekli altyapı ve donanım belirlenmiştir,
- Gerekli altyapı ve donanımın kesintisiz olarak sağlanması için, gerekli kaynaklar ayrılmıştır,
- Müşteri bilgilerinin korunması açısından yapılması gerekenler personelimize eğitimlerle aktarılmış, personel sözleşmeleri ile sorumlulukları yazılı hale getirilmiştir, - -- Tüm verilerin yedeklenmesi amacıyla gerekli alt yapı belirlenip, sorumlular tanımlanmıştır,
- Network üzerinde gerekli erişim işlemleri sınırlandırılmıştır,
- Şirketimizin bilgi güvenliği konusundaki 3 temel prensibi gizlilik, bütünlük ve yetkililerce erişilebilirliktir.